DUYGUSAL ZEKa

Amaç: Zeka(IQ) ve Duygu Yönetimi(EQ) alanlarında yetkinleşmek ve bu kombinasyonu, başarı ve kendini gerçekleştirme sürecinde kullanabilmek.

 

Kazanımlar:

 

İş yerinde olumlu atmosferin ve duyguların önemini kavramak

İşyerindeki çalışma arkadaşlarını anlayarak uyumlu çalışma ortamını oluşturmalarını sağlamak

Takımlarda ve şirketlerde “duygusal zeka” nın önemini vurgulamak

Duygusal zekası yüksek şirketlerin başarı ve performans süreçleri konusunda farkındalık yaratmak

 

İçerik:

 

İş ve özel yaşamda duyguların enerjisini kullanabilmek

Zeka ve zeka alanları konusunda farkındalık

Değişik bakış açılarının farkına varmak

Kendimizi motive edebilecek dürtüleri tanımak

Negatif uyarıların üstesinden gelebilmek

Duyguları tanımak, kabullenmek ve yönetebilmek

Algılama, öğrenme, ilişkilendirme, önceliklendirme süreçlerinde duygusal  enerjiden yararlanabilmek

Öz denetimin önemi ve   duygusal patlamanın olumsuz sonuçları

 

 

 

Hedef Kitle: Müşteriyle telefonla ve/veya yüz yüze iletişim kuran herkes

Katılımcı Sayısı: En fazla yirmi (20) kişi

Süre: Bir gün (1)