EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Amaç :

Bir eğitimin verimli, etkin  ve olumlu atmosfer içerisinde geçebilmesi için bilgi beceri ve bakış açısı kazandırmaktır.

 

Kazanımlar:

 

Eğitim içeriği hazırlama

Akılda kalıcı eğitimler verebilme;

Kurum içi eğitimlerin hedeflenen sonuçlara ulaşması

Nitelikli eğitici kadrosunun oluşturulması

İletişim becerilerinde yetkinleşme

 

 

İçerik:

 

Eğitim tasarımı süreci ve önceliklendirme yaklaşımı

Sağlam bir yapı kurma ve ana mesajların aktarım yöntemleri

Eğitimi tasarlarken ve sunarken “zihin haritası”    kullanma yöntemleri

Öğrenmeye rehberlik edebilmenin önemi

İnsanların davranış ve beceri geliştirme süreçleri

Öğrenme sürecinde eğiticinin rolü

Eğitim dokümanı hazırlama

Geri bildirim alma yöntemleri

 

Hedef Kitle:Kurum içi eğitim vermek durumunda olan herkes.

Katılımcı Sayısı: En fazla on beş (15) kişi

Süre: İki gün