Hizmet Kalitesi

Hizmet Kalitesi

Kaliteli hizmet ve müşteri odaklılık bilincini kurum çalışanlarında yerleştirmek,ve koşulsuz müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

Telefon ile Müşteri Hizmeti

Telefon ile Müşteri Hizmeti

Gelen çağrıları ve yapılan görüşmeleri daha etkili, daha profesyonelce gerçekleştirmek ve telefonu amaca ulaşarak kapatmak.

İletişim Becerileri

İletişim Becerileri

Kurumda kaliteli ve verimli sonuçlar alabilmek için açık, etkin, iletişim ve dayanışma ortamı yaratmak.

Müşteri Şikayetleri Yönetimi

Müşteri Şikayetleri Yönetimi

Bilinçli şikayet yönetimi yoluyla müşteri bağlılığını ve memnuniyetini artırmak

Duygusal Zekâ

Duygusal Zekâ

Zeka(IQ) ve Duygu Yönetimi(EQ) alanlarında yetkinleşmek ve bu kombinasyonu, başarı ve kendini gerçekleştirme sürecinde kullanabilmek.

Takım Olma Becerileri

Takım Olma Becerileri

Ortak hedefler doğrultusunda hareket eden, değişime açık, kazanan, sonuç odaklı takımlar yaratmak

Yönetim Becerileri

Yönetim Becerileri

Bir yöneticinin ekibini mükemmel performansa ulaştırması için gereken bütün bilgi, yetkinlik ve becerileri hayata geçirmesini sağlamak

Liderlik Becerileri

Liderlik Becerileri

Liderin, stratejik düşünme, vizyon ve diğer insanlar üzerinde olumlu etki yaratabilme alanlarında gelişim sağlayacağı teknikleri kullanmasını sağlamak.

Toplantı Yönetimi

Toplantı Yönetimi

Toplantı Yönetimi

Zihin Haritası

Zihin Haritası

Yaratıcı düşünme, etkin sunma, özet çıkarma becerilerini kazanmak

Kişisel İmaj ve Profesyonel Tarz

Kişisel İmaj ve Profesyonel Tarz

Kişisel ve kurumsal imajın önemi ve Profesyonel yaşamın gerekleri konularında farkındalık kazanmak

Satış Becerileri

Satış Becerileri

Sonuç yaratan satış süreçlerini yöneten satış takımlarına sahip olmak.

Yönetici Asistanlığı

Yönetici Asistanlığı

Yönetici sekreter için gerekli olan nitelikler doğrultusunda, hizmet verdiği yönetici ve ekibin performansını yükseltmek.

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

" Zamanı yönetmek, hayatı yönetmektir" ilkesi doğrultusunda, etkili zaman yönetimi tekniklerini paylaşmak.

Stres Yönetimi

Stres Yönetimi

İş ve özel hayatımızda askı yaratan ve performansımızı olumsuz etkileyen gerginlik ve öfkeyle başa çıkma gücü ve stres unsurlarını yönetebilme becerilerini kazanmak.

Sunuş Becerileri

Sunuş Becerileri

Dinleyenleri ikna eden, saygı ve güven uyandıran sunuşlar yapabilmek.

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Bir eğitimin verimli, etkin ve olumlu atmosfer içerisinde geçebilmesi için bilgi beceri ve bakış açısı kazandırmaktır.

“Aynı Teknedeyiz” Takım Eğitimi

“Aynı Teknedeyiz” Takım Eğitimi

Birlikte çalışan kişilerin etkin dayanışma, hedeflere ulaşma ve birlikte sonuç elde etmek için ihtiyaç duydukları beceri ve tutumları, takım olarak hareket etmenin kaçınılmaz olduğu bir yerde, bir yelkenli teknede, öğrenmelerini sağlamak.

“Ritim İçimizde” Takım Eğitimi

“Ritim İçimizde” Takım Eğitimi

Bir orkestranın parçası olmak ve farklı yetkinlikleri ortak bir hedef etrafında birleştirebilmektir. Eğitim, geniş katılımlı şirket toplantılarında kaynaşmayı, ürün lansmanlarında dinamizm yaratmayı, farklı şirket kültürlerinin birleşmesinde birbirini tanımayı,uyumu ve yaratıcılığı, iz bırakan bir deneyimle elde etmeyi sağlamaktadır.