İletişim becerileri

Amaç : Kurumda kaliteli ve verimli  sonuçlar alabilmek için açık, etkin, iletişim ve dayanışma ortamı yaratmak.

 

Kazanımlar:

 

İletişim tarzları konusunda farkındalık kazanma

Kendi iletişim tarzını anlama ve geliştirme

Kişiler arası ilişkilerde profesyonel tarzı hayata geçirme tekniklerini öğrenme

Kurum içi ve dışı alanlarda anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zemini oluşturmak

 

İçerik:

 

Davranış ve tarz  farklılıklarını anlama

İletişime açıklığı sağlama teknikleri

Çalışma arkadaşlarının desteğini alma

Güven kazanma ve işbirliği sağlama

Etkileşimleri yönetme

Zor durumlarda güvenli davranışı sergileme

Şirket Kültüründe İletişimin Önemi

Müşteri İlişkilerinde İlk İzlenim

Müşteri İle Etkileşimlerde Gerekli Beceriler;

İletişimde İlgi ve Takdirin Önemi

 

 

Hedef Kitle: Birlikte çalışanlar, çalışma grupları, bölüm, departman çalışanları ve yöneticileri

Katılımcı Sayısı: En fazla on beş (15) kişi

Süre : İki gün (2)