KİŞİSEL İMAJ VE PROFESYONEL TARZ

 

Amaç: Kişisel ve kurumsal imajın önemi ve Profesyonel yaşamın gerekleri konularında farkındalık kazanmak

 

Kazanımlar:

 

Olumlu bir izlenim bırakarak müşterilerin kurumun ve kişinin tarzı

Profesyonel yaşamın beklentileri konusunda farkındalık yaratmak

Etkili bir imaja sahip olma özgüvenini hissedebilmek

İnsanlar üzerinde yoğun ve güçlü bir etki bırakabilmek

İnsanlarla daha rahat iletişim kurabilmek,

 

İçerik :

 

Günümüz iş dünyasının gerektirdiği çalışan özellikleri, yetkinlikleri

İmajın iş hayatında önemi

Kurumun imajı nasıl oluşur?

Müşterilerin gözünde şirketin imajı ve çalışanların rolü

Kişisel imaj kavramı ve önemi

Algılanan imaj, öz imaj ve ideal imaj

Sosyal Yaşamda Giyim, kişisel bakım ve etkileri

Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar

İş ortamında nezaket ve görgü kuralları

Kişisel gelişim ve öz güven

 

Hedef Kitle: Müşteri ile telefonla ve/veya yüz yüze iletişim kuranlar

Katılımcı Sayısı: En fazla yirmi (20) kişi

Süre: İki gün (2)