LİDERLİK BECERİLERİ

 

Amaç; Liderin, stratejik düşünme, vizyon ve diğer insanlar üzerinde olumlu etki yaratabilme alanlarında gelişim sağlayacağı teknikleri kullanmasını sağlamak.

 

Kazanımlar:

 

Liderlik tarzları hakkında farkındalık yaratmak

Liderliğin yetkinlik alanlarında beceri kazanmak

Liderlik özelliklerinin kurumun yönetim kültürüne aktarabilmek

Kurumun stratejik ve vizyoner yönetim yapısına kavuşturabilmek

Vizyon misyon ve stratejik hedefler doğrultusunda birlikte hareket etme yeteneğinin geliştirmek

 

İçerik:

 

Farklı kişileri yönetme, yönlendirme becerileri

Davranış farklılıklarını anlama ve tanımlama

Etkileşimleri planlama

Farklı kişileri motive edebilme

İletişim engellerini fark etme, tanımlayabilme

Güven kazanma ve işbirliği sağlama

Sonuç veren görüşmeler, toplantılar yapma

Genel vaka uygulamaları; gerçek hayat örnekleri uygulamaları

Hedef Kitle: Üst düzey yöneticiler; liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları

Katılımcı Sayısı: En fazla on beş (15) kişi

Süre :İki gün (2)