“RİTİM İÇİMİZDE” TAKIM EĞİTİMİ

Amaç: Bir orkestranın parçası olmak ve farklı yetkinlikleri ortak bir hedef etrafında birleştirebilmektir.

Eğitim, geniş katılımlı şirket toplantılarında kaynaşmayı, ürün lansmanlarında dinamizm yaratmayı, farklı şirket kültürlerinin birleşmesinde birbirini tanımayı,uyumu ve yaratıcılığı, iz bırakan bir deneyimle elde etmeyi sağlamaktadır.

Kazanımlar:

Farklılıkların ortak hedefler doğrultusunda yarattığı zenginliği yaşamak

Bireyin, bütüne katkısını fark etmek

Farklı özellik ve yetkinliklerin çeşitliliği ve çok sesliliğinin sinerjisini

Ritim dünyasının zenginliğini ve bir grup içinde birlikte çalmanın verdiği ruhsal, bedensel haz duygusunu yaşamak

Ana ritim, hedef doğrultusunda, birbirlerini dinleyerek çaldıklarında bireysel özelliklerinin ve performanslarının nasıl uyumlu ve yüksek verimli birliktelikler yaratabileceğini görebilmek

 

 

İçerik:

 

Okay Temiz’in dünya ritimlerini ve Afrika, Asya ülkeleri kaynaklı ritim aletlerini ve çalma tekniğini tanıtımı.

Katılımcıların gruplar içinde farklı ritim aletlerini çalmayı öğrenmesi,

Ana ritmin tüm grupça birlikte çalınması, değişik kişi ve grupların solist olarak giriş ve çıkışları

Grubun bir ikinci ritmi öğrenmesi ve birlikte çalmaları

Eğitmenlerin yönlendireceği değerlendirme toplantısı,

Okay Temiz’in sololarıyla grubun toplu performansı

Öğretim yöntemi:

Ritim aletleri kullanılarak yaşayarak öğrenme

Değerlendirme toplantısı

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar, bayi, satış teşkilatları

Katılımcı Sayısı: En az yirmi (20) en fazla yedi yüz (700)  kişi

Süre: Bir buçuk –üç saat (1.5-3)