SATIŞ BECERİLERİ

Amaç: Sonuç yaratan satış süreçlerini yöneten satış takımlarına sahip olmak.

 

Kazanımlar:

 

Müşteriyi tanıma ve anlamak

Kendi satış tarzını anlama ve geliştirmek

Sonuç yaratan satış süreçlerini yönetmek

Müşteri sadakati yaratmak

4G tekniğini anlama ve uygulamak

 

İçerik:

 

Müşteri davranışlarının “Boyutsal Davranış Modeliyle” tanımlanması

Satış Görüşmesinin adımları

(satışı başlatma, ihtiyaç araştırma, satış sunuşu, itirazlarla başa çıkma, satışı kapama, satış sonrası)

İletişim becerileri, sondaj , soru sorma teknikleri,

Satış Sürecinin aşamaları,

Satış sürecini başarıya çeviren satış takımına sahip olmak

Kazan kazan tekniği ile satış sürecini yönetmek

Farklı müşteri tarzlarının yarattığı engeller

Genel vaka uygulamaları; gerçek hayat örnekleri uygulamaları

 

 

Hedef Kitle: Satış sorumluları ve satış yöneticileri.

Katılımcı Sayısı: En fazla on beş (15) kişi

Süre: İki gün (2)