STRES YÖNETİMİ

Amaç: İş ve özel hayatımızda askı yaratan ve performansımızı olumsuz etkileyen gerginlik ve öfkeyle başa çıkma gücü ve stres unsurlarını yönetebilme becerilerini kazanmak.

 

Kazanımlar:

 

Stresle başa çıkmada çevresel faktörleri  farkedebilmek ve en aza indirgeyebilmek

Stres ortamlarında karşılaşılan sorunları çözümleyebilmek

Stresle  başa çıkmada  kullanılan

Bedensel, zihinsel ve davranışsal yöntemleri, uygulama becerisi kazandırmak

 

İçerik :

 

Stresle başa çıkmanın ilk adımı: Farkındalık

Stresin yarattığı fizyolojik  ve psikolojik etkiler

Kontrol  edilemeyen stresin iş hayatındaki bedeli

Stres yönetiminde kısa vadeli ve uzun vadeli yöntemler

Stresle başa çıkmada bedensel yöntemler

Stresle başa çıkmada zihinsel yöntemler

Stresle başa çıkmada davranışsal yöntemler

Olumsuz Duyguları tanıma ve yönetme

Toplantılarda Stres Yönetimi

Stres Yönetimi Uygulama Planı

Rahatlama Egzersizleri

 

 

Hedef Kitle: iş hayatında  stres düzeyini kontrol altında tutmak isteyen tüm çalışanlar

Katılımcı Sayısı: En fazla yirmi (20) kişi

Süre: İki gün (2)