SUNUŞ BECERİLERİ

 

Amaç: Dinleyenleri ikna eden, saygı ve güven uyandıran sunuşlar yapabilmek.

 

Kazanımlar:

 

Sunum sırasında karşılaşılan sorunları çözümleyebilmek

Toplulukla iletişim kurma tekniklerini öğrenmek

Sunuş becerilerini etkili bir biçimde kullanmak

Ön hazırlık alışkanlığını edinmek

Sunum malzemelerini etkin kullanabilmek

Zor sorulara etkili cevap verebilmek

 

İçerik:

 

Rahatlama teknikleri

Bedeni, sesi ve sözcükleri doğru kullanma

Olumlu izlenim yaratma

Planlama, tasarım, materyal, ekipman kullanımı

Dikkati, ilgiyi canlı tutma ,

Katılımı yönetme, soruları cevaplandırma teknikleri

Sunuşu yönetme, zor durumlarla başa çıkma

Sunuşu bitirme yöntemleri

Hedef Kitle :Sunuş yapmak durumunda olan herkes. Ekip üyesi, uzman, yönetici ve üst düzey yönetici.

Katılımcı Sayısı:En fazla on beş (15) kişi

Süre:İki gün (2)