TAKIM OLMA BECERİLERİ

Amaç: Ortak hedefler doğrultusunda hareket eden, değişime açık,  kazanan,  sonuç odaklı takımlar yaratmak

 

Kazanımlar:

 

Ortak hedefleri oluşturma becerisi kazanmak

Takım olma süreçleri konusunda farkındalık kazanmak

Çalışma grupları ile  nitelikli takımların farkını anlamak

 

İçerik:

 

İyi bir takım  olmanın somut ve soyut kriterleri

Bireysel hedeflerle, takım hedeflerinin paralel olması ve başarılı takımın başarılı bireyleri

Mükemmel takımlar nasıl yaratılır?

Ekibe bağlılık nasıl oluşturulur?

Ekip üyelerinin inisiyatif kullanmaları için ne yapılmalı?

Ekip üyelerinin sorumluluk alması için yapılması gerekenler

‘Biz’ bilinci nasıl yaratılır?

Takım ruhu  nasıl ölçülür?

Ekipte rehaveti engelleyici mekanizmalar

Takım kalitesini arttırmak için uygulamalar

Değişime açıklık

Ortak hedef belirleme ve kalite standartları

Takım üyelerinin iletişim tarzları ve bu tarzların ortak hedef için buluşturulması

Takım gelişim süreçleri ve bu süreçlerde takım elemanları ve liderinin rolü

 

Hedef Kitle: Tüm kurum çalışanları; departmanlar; birimler; çalışma grupları

Katılımcı Sayısı: En fazla yirmi (20) kişi

Süre: İki gün