TOPLANTI YÖNETİMİ

Amaç :Etkin ve verimli bir toplantı için gerekli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmak

 

Kazanımlar:

 

Toplantı gündemi belirleme tekniklerini öğrenmek

Etkin ve sonuç üreten toplantılar yapmak,

Zaman ve  insan gücü kaynaklarını etkin kullanabilmek

Toplantıda rolleri belirleyebilmek

Toplantı notlarını etkin kullanabilmek

 

İçerik:

 

Toplantıların faydası ve çeşitleri, etkin toplantıların önündeki engeller

Gündem, süre ve gereken hazırlıkların belirlenmesi ve duyuru

Toplantıyı planlama ve yürütme

Doğru katılımcıların belirlenmesi

Bitirme, eylem planları ve takip

Etkin toplantılar için teknikler, yöntemler

Beyin fırtınası, yaratıcı düşünce teknikleri

Farklı davranışları ve zor tarzları anlama, yönetme

Etkin iletişim, dinleme, soru sorma, yapıcı eleştiri teknikleri

 

Hedef Kitle: Toplantı yapmakla yükümlü tüm çalışanlar

Katılımcı Sayısı: En fazla on beş (15) kişi

Hedef Kitle

Süre: Bir gün (1)