YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Amaç: Yönetici sekreter için gerekli olan nitelikler doğrultusunda, hizmet verdiği yönetici ve ekibin performansını yükseltmek.

 

Kazanımlar:

 

Zamanlama, organizasyon, koordinasyon, etkin iletişim alanlarında yetkin olabilmek

Sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek.

Güven yaratabilmek ve uyum içinde çalışmanın önemini kavramak

 

İçerik :

 

Yönetici Asistanlığı Mesleğinin Gelişimi ve önemi

Yönetici asistanının özellikleri

Ofis yönetiminde sekreterin tanımı ve görevi

Büro yönetiminde roller

Yönetici asistanı, yönetici ve diğerleri

Telefonda iletişim

Ajandayı yönetmek

Organizasyonlar:

Profesyonellik ve kişisel imaj

Zaman yönetimi ve planlama

Yönetici asistanlığında iletişimin önemi

Stres yönetimi ve güvenli davranış sergileme becerileri

 

Hedef Kitle: Müşteri ile telefonla ve/veya yüz yüze iletişim kuranlar

Katılımcı Sayısı: En fazla yirmi (20) kişi

Süre: İki gün (2)