YÖNETİM BECERİLERİ

Amaç; Bir yöneticinin ekibini mükemmel performansa ulaştırması için gereken bütün bilgi, yetkinlik ve becerileri hayata geçirmesini sağlamak

 

Kazanımlar:

Kurumun hedefleri doğrultusunda  tüm yönetim becerilerini etkin bir şekilde uygulayabilmek

Çalışan gelişiminde yöneticinin rolü ve önemini aktarmak

Performansı arttıran denetleme yöntemlerini uygulama becerilerini uygulamak

Biz kültürü oluşturmak

 

İçerik:

 

Yöneticinin misyonu ve hedefleri

Yönetim felsefesi

Yönetim bilimi ile ilgili olarak yıkılan efsaneler

Vizyonu oluşturmak ve etkili bir biçimde paylaşmak

Vizyoner yönetici

Rekabet üstünlüğü yaratan yönetim

Çalışanın güvenini kazanmak

Çalışanı motive etmek

Karar vermek, planlamak ve denetlemek

Değişimi yönetmek

Çalışanların gelişimini sağlamak: Rehberlik / Coaching

Rehberliğin önemi ve özellikleri

Yetki devri

 

Hedef Kitle: Yönetici adayları, orta düzey yöneticiler

Katılımcı Sayısı: En fazla on beş (15) kişi

Süre :İki gün (2)