ZAMAN YÖNETİMİ

Amaç:

 

” Zamanı yönetmek, hayatı yönetmektir” ilkesi doğrultusunda, etkili zaman yönetimi tekniklerini paylaşmak.

 

Kazanımlar:

 

İş yoğunluğunun yarattığı zaman sorunlarını aşmak,

Performansı yükseltmenin ve hedeflere ulaşmanın tekniklerini paylaşmak.

Bireysel ve/veya toplu olarak etkin çalışmanın önemini fark etmek

 

İçerik :

 

Zamanın algılanması, kişisel ve kültürel farklılıklar,

Zamanı halen nasıl yönetiyoruz? Engeller ve geliştirilen çözümler

Zaman Yönetiminin esasları,

Bireysel ve toplu zaman yönetiminde kişisel farklılıkların etkileri,

Zamanı hangi işlerde ve nasıl kullandığımıza ayrıntılı bakış,

Erteleme eğilimi ve zaman baskısı duygusunu nasıl yenebiliriz?

Hedefler doğrultusunda ana işlerin tanımı ve önceliklendirme

Farklı zaman dilimlerinde planlama ilkeleri,

İş yerinde etkinlik ve organizasyonun esasları;

 

Hedef Kitle: Katılımcı Sayısı: En fazla yirmi (20) kişi

Süre: İki gün (2)