ZİHİN HARİTASI

Amaç: Yaratıcı düşünme, etkin sunma, özet çıkarma becerilerini

kazanmak

 

Kazanımlar:

 

Kurumda öğrenmenin ve yaratıcılığı geliştirmek

Toplantıların ve sunumların kalitelerini yükseltmek

Hafızayı güçlendirme, kalıcı öğrenme, hızlı not alabilmek

 

İçerik:

 

Düşünmeyi öğrenme tekniği olarak Zihin Haritası, gelişimi, kullanım alanları,

Beynin sınırsız kapasitesi, “sağ”, “sol” ve “bütün” beyin özelliklerini kullanabilmek,

Beynin, bir noktadan çok noktaya ulaşan ve ilişkiler kurabilen bütüncül düşünme ve bilgi işleme yapısının, doğrusal düşünme ve not alma teknikleri ile mukayesesi,

Zihin Haritasının temeli olan bütüncül düşünmenin yapısı ve fikirleri yapılandırma  üzerine bir uygulama

“Serbest çağrışım”la yaratıcı düşünceyi geliştiren ve çok sayıda ilişki ortaya çıkaran beyin fırtınası tekniğinin uygulanması

Zihin Haritasının özellikleri, hazırlama ilkeleri

 

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar

Katılımcı Sayısı: En fazla yirmi (20) kişi

Süre: Bir gün (1)