BİREYSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

Birey özel yaşamında istediği seçimleri yaparak ve mesleğini uygulayarak kendini yansıtır. İşini zevkli bir mücadele olarak görmesi kendi ruh derinlikleriyle işi arasında bir köprü kurmasıyla da mutluluğa ulaşır. Mutluluk ve başarı bireyin, kişiliği, yargıları ve hatta bilinçaltı enerjileri, akla dayalı, eylemci, sonuç odaklı ve özveri isteyen iş yaşamıyla anlamsal bir bağ kurmasıyla artar. Çünkü bir işte başarılı olmak kendini ‘o’ iş üzerinden ifade etmekle olasıdır. Dolayısıyla kendini işine adamak, kendini “o” işte bulmak, yaşam mutluluğuna direk etki eder. Mutluluk en doğal hakkımızdır.

Bireysel Gelişim Programları

Bireylerin gelişimlerini önemsiyoruz

Kişisel Gelişim ve Destek

Her durumda motivasyon ve enerjilerini koruyabilmesi için yaşantılarının kişier için anlamını ve değerini ortaya koymayı

Kişisel Rehberlik

Koçluk yetkinliğimiz ile doğru sorular için iyi bir hazırlık evresi geçiriyor, net hedeflerin belirlenmesini sağlıyor, olumlu bir ilişki ortamı

Keşfetme Arzusu

Hayatın anlamına odaklanan bireylerin, hayatlarının direksiyonuna geçmesini, iletişim ve işbirliğinde yetkinlik kazanmalarını

Bireysel Gelişim Programlarında Sizi Neler Bekliyor?

Kişisel Gelişim ve Destek

Bireylerin yaşamdaki engeller karşısında dik bir duruş sergileyebilmesi, motivasyon ve enerjilerini taze tutabilmeleri adına, yaşamın anlam ve değerini keşfetmeye yönelik programlar sunuyoruz. Çünkü gayet iyi biliyoruz ki, her insanın içinde, ihtiyacı olan potansiyel ve güç vardır. ASIL MESELE, bu gücü harekete geçirebilmektir.

Kişisel Rehberlik

Koçluk, insanın değişim yönetimi ve yaşam yolculuğunda, profesyonel bir yol arkadaşlığıdır. Bu yolda, her gün, yeni bir güne başlayan insanın içindeki umut ve motivasyonu besleyerek insanları odaklı düşündürür, yaşam ve gelişimlerine objektif bir gözle baktırır ve seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekler ve bu gelişim yolunda yol arkadaşınız oluruz.

Keşfetme Arzusu

Merak ve öğrenme birbirinin sebep ve sonucudur. İnsan, zihnindeki sorulara, belirsizliklere ve çelişkilere son vermek ve daha mutlu hissedebilmek için çaba gösterir, araştırır, keşfeder ve öğrenir. Yaşam otomobilinin direksiyonunda olabilmek, hayatın anlamına odaklanarak kendini keşfedebilmek adına mutluluğun ulaşılabilir bir olgu olduğunu irdeleyen programlar sunuyoruz.

Kişisel Konumlama ve Etkinlik

Yüzyılımızda insanın potansiyeli, kendi kendisinin lideri olarak, hayatını yönetebilmesiyle ortaya çıkar. Sokrates, “Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün” diyerek bunun altını çizmiştir. Bizler, bu farkındalıkla birlikte ve bireylerin bir marka olduğunun bilinciyle, onların markasını doğru konumlayan ve güçlü bir marka olarak yaşamlarını etkin bir şekilde devam ettirmelerini sağlayan programlar sunuyoruz.

(Visited 260 times, 1 visits today)