KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

Performans gelişimi bir süreçtir. Öncelikle hedeflerin gerektirdiği yetkinlikler belirlenir, mevcut durum tespit edilir, bir yol haritası çıkarılır ve PLATFORM ART sahneye çıkar. Kurumun en önemli varlığı olan ‘İnsan Sermayesinin’ değerini artırarak kurum performansına ve başarısına önemli şekilde destek oluruz. Bize göre bu yolculuk, sadece yeni bilgi aktarma değil, bilineni hatırlatma, ufuk açma, beceri kazandırarak yetkinlik geliştirme ve fark yaratacak değişim gerçekleştirme sanatıdır.

Kurumsal Gelişim Programları

“İnsan Sermayesinin” değerini artırarak kurum performansına katkı sunuyoruz.

Atölye Tasarım Programları

Standart katalog eğitimler yerine kurum kültürü ve değerleri doğrultusunda

Yaşayarak Öğrenme Takım Programları

Kurumun takım üyelerine ‘Yaparak Öğreniyor ve Gelişiyoruz’ mottosuyla organize ettiğimiz

Kurumsal Akademi Programları

Eğitimlerimizi akademik program yaklaşımıyla ele alıyor ve kurum içinde var olan farklı seviyelerdeki çalışanların gelişimine

Kurumsal Gelişim Programlarında Sizi Neler Bekliyor?

Atölye Tasarım Programları

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çalışanları için beceri ve yetkinlik gelişim programları sunuyoruz. Standart katalog eğitimler yerine kurum kültürü ve değerleri doğrultusunda bu alandaki tüm eğitimlerimizi özelleştirerek kuruma özel eğitim içerikleri geliştiriyoruz.

Yaşayarak Öğrenme Takım Programları

Kurumun takım üyelerine ‘Yaparak Öğreniyor ve Gelişiyoruz’ mottosuyla organize ettiğimiz programlardır. Birlikte yaparak hem öğreniyor hem gelişiyor ve hem de eğleniyoruz. Kurum kültürü ve değerleri doğrultusunda bu alandaki eğitimlerimizi özelleştirerek kuruma özel eğitim içerikleri geliştiriyoruz.

Kurumsal Akademi Programları

Kurum çalışanlarının yetenek, beceri ve yetkinliklerini olması gereken seviyeye çıkarmak için eğitimlerimizi akademik program yaklaşımıyla ele alıyor ve kurum içinde var olan farklı seviyelerdeki çalışanların hizalanmasına ve gelişimlerine destek olan programlar sunuyoruz. .

Çalıştaylarımız (Workshops)

Çalıştaylar, arama konferansları yoluyla kurum kültürü, vizyon, misyon, değerler ve stratejik planlama alanlarında kurum için en iyiye ulaşma çabasını çoğulcu katılım ve ortak akıl ile destekliyoruz. Aksiyonel SWOT çalıştaylarımız ile Güçlü-Zayıf Yönlerimizle Fırsatlar ve Tehditleri bir arada tartışarak kurumun hedeflerine yönelik kurumu başarıya götürecek gelecek aksiyonlarını oluşturuyoruz.

(Visited 302 times, 1 visits today)