PLATFORM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Haziran 2001 tarihinde insan kaynaklarını geliştirmede yardımcı olacak hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.

 

PLATFORM kurumların performans gelişim süreçlerinde aktif rol alarak katkıda bulunmayı hedefler.

Performans gelişimi bir süreçtir. Öncelikle hedeflerin gerektirdiği yetkinlikler belirlenir ve mevcut durum tespit edilir. Böylece bir yol haritası çıkarılır ve PLATFORM sahneye çıkar.

Bizce eğitim sadece bilgi aktarma değil, bilineni hatırlatma, ufuk açma, beceri kazandırma ve değişim yaratmaktır.